Prijeđi na glavni sadržaj
Grgur Ninski

HRVATSKA STAROKATOLIČKA CRKVA

Raspelo

UTRECHTSKA UNIJA

28.12.2020.

Starokatoličke crkve u svijetu povezane su međusobno u Utrechtskoj uniji (UU). Unija je osnovana na sastanku starokatoličkih biskupa iz Nizozemske, Njemačke i Švicarske u rujnu 1889.god u Utrechtu. Unija se osniva na tri osnovna dokumenta pod zajedničkim nazivom “Utrechtska konvencija”. U njoj se izjavljuje da da crkve u Uniji djeluju u potpunom crkvenom zajedništvu, da su sve crkve UU jedinstvene u održavanju vjere i običaja nepodijeljene crkve iz prvog tisućljeća, te da se za održavanje međusobnog kontakta osniva Internacionalna biskupska konferencija (IBK).

Svaka nacionalna starokatoličke crkva je samostalna, a u UU ju predstavlja njen biskup. IBK održava redovite sastanke jednom godišnje. Na tim sastancima se raspravlja o teološkim pitanjima, te o odnosima s drugim crkvama, a odluke koje se donose se ne miješaju u jurisdikciju pojedine starokatoličke crkve.

Godinu dana nakon osnivačkog sastanka u Utrechtu Uniji je pristupila Starokatolička crkva Austrougarske, a 1907.g. Poljska nacionalna katolička crkva (PNCC) u USA i Kanadi. Nakon raspada Ausrougarske poslije 1.svjetskog rata članice UU postale su starokatoličke crkve Austrije, Čehoslovačke, a 1924. i Hrvatska starokatolička crkva. Poljska starokatolička crkva je započela kao misija PNCC u Poljskoj i tek 1950.g. se osamostalila i postala članica UU. Pojedine starokatoličke župe djeluju u Italiji, Francuskoj, Švedskoj i Danskoj. One nemaju svoje biskupije, pa brigu o njima vode biskupi delegirani od IBK.

Utrechtska izjava

Dana 24. rujna 1889. godine, sabrali su se u nadbiskupskom dvoru u Utrechtu, okupljeni biskupi

† Johannes HEYKAMP, nadbiskup Utrechta;
† Gasparus JOHANNES RINKEL, biskup Harlema;
† Cornelius DIEPENDAAL, biskup Deventera;
† Joseph HUBERT REINKENS, biskup Starokatoličke crkve Njemačke;
† Eduard HERZOG, biskup Kristove katoličke crkve Švicarske,

nakon zaziva Duha Svetoga, dali su

Izjavu o Katoličkoj crkvi

Sabrani zbog poziva supotpisnika nadbiskupa Utrechta na dogovor, zaključili smo da ćemo se ubuduće od vremena do vremena sastajati, da bismo, uz suradnju naših pomoćnika, savjetnika i teologa, raspravljali o zajedničkim stvarima.
Smatramo prikladnim da prigodom ovoga našega prvog sastanka u zajedničkoj izjavi sažeto izložimo crkvena načela prema kojima smo se do sada u našoj biskupskoj službi ravnali i prema kojima ćemo se i u buduće ravnati, i o kojima smo imali prilike u pojedinačnim tumačenjima češće se izjasniti.

 1. 1. Čvrsto se držimo starocrkvenog načela koje je Vincencije Lerinski izrekao rečenicom: Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, hoc est etenim vere proprieque catholicum. Stoga se čvrsto držimo vjere stare Crkve, kako je ona izrečena u ekumenskim simbolima i uopće priznatim dogmatskim odlukama ekumenskih sinoda nepodijeljene Crkve prvog tisućljeća
 2. Kao vjeri stare Crkve protivno i kao ono što razara starocrkveni ustav, odbacujemo vatikanski dekret od 18. srpnja 1870. o neprevarljivosti i sveopćem episkopatu ili crkvenoj svemoći rimskog pape. Ali to nas ne priječi da priznamo povijesni primat na način kako surimskom biskupu, kao primus inter pares, sa slaganjem cijele Crkve prvog tisućljeća, dodijelili mnogi ekumenski sabori i oci stare Crkve.
 3. Zabacujemo također izjavu Pia IX. iz 1854. god. o Bezgrešnom začeću Marijinu, koja nema temelja niti u Svetom pismu, niti u predaji prvih stoljeća.
 4. Što se tiče drugih od rimskog biskupa u posljednjim stoljećima izdanih dogmatskih dekreta, bula Unigenitus, Auctorem fidei, Syllabus, od 1864. god. itd., mi ih zabacujemo ukoliko su u suprotnosti s naučavanjem stare Crkve i ne priznajemo ih mjerodavnima. K tome ponovno iznosimo sve prosvjede koje je Stara katolička crkva Nizozemske već prije iznijela protiv Rima.
 5. Ne prihvaćamo Tridentinski sabor s njegovim odlukama koje se odnose na disciplinu, a njegove dogmatske odluke prihvaćamo samo ukoliko se slažu s naučavanjem stare Crkve.
 6. Ocijenivši da je sveta euharistija u Katoličkoj crkvi odvajkada istinsko središte službe Božje, smatramo svojom dužnošću također izjaviti da ostajemo potpuno vjerni neokrnjenoj staroj katoličkoj vjeri o svetom oltarskom sakramentu, dok vjerujemo da pod prilikama kruha i vina primamo sâmo tijelo našega Gospodina Isusa Krista. Euharistijska svečanost u Crkvi nije trajno ponavljanje ii obnavljanje pomirbene žrtve koju je Krist jednom zauvijek na križu prinio. Njezin se žrtveni karakter sastoji u tome da je ona trajna uspomena Krista i na zemlji održavano stvarno ponazočenje onoga jednog prinosa za spasenje otkupljenog čovječanstva, koji prema Heb 9, 11. 12 u nebu trajno vrši Krist, budući da se on sada u Božjoj nazočnosti za nas pojavljuje (Heb 9, 24).
  Budući da se u tome sastoji karakter euharistije u odnosu na Kristovu žrtvu, ona je ujedno posvećena žrtvena gozba u kojoj vjernici koji primaju tijelo i krv Gospodina čine međusobno zajedništvo (1 Kor 10, 17).
 7. Nadamo se da će teolozi uspjeti u svojem nastojanju, držeći se vjere nedjeljive Crkve, postići razumijevanje o razlikama koje su nastale nakon crkvenog raskola. Opominjemo svećenike podređene našoj upravi da prije svega u propovijedi i prilikom pouke naglašuju one bitne kršćanske vjerske istine koje zajednički ispovijedaju crkveno odvojene konfesije, a da u raspravama o još postojećim suprotnostima brižljivo izbjegavaju svaku povredu istine i ljubavi i da članove naših zajednica riječju i primjerom tako vode da se prema onima koji drukčije vjeruju vladaju onako kako to dolikuje duhu Isusa Krista koji je naš Spasitelj.
  Vjernim držanjem nauka Isusa Krista i odbacivanjem svih zabluda koje su nastale ljudskom krivnjom, svih crkvenih zloporaba i hijerarhijskih težnji, vjerujemo da se najuspješnije možemo suprotstaviti nevjeri i vjerskom nehaju, tom najvećem zlu našeg vremena.

Međunarodna biskupska konferencija
Međunarodna biskupska konferencija je vrhovno tijelo Starokatoličke Crkve Utrechtske unije.

Članovi Internacionalne Biskupske konferencije su svi izabrani biskupi koji vode određene zajednice(do odlaska u mirovinu). Pojedine države nemaju svog Bikupa. U tom slučaju  IBK dodjeljuje Biskupa koji vodi brigu o pojedinoj zajednici.

U sklopu IBK djeluju:

Internacionalna starokatolička komisija za liturgiju pod vodstvom Biskupa Dušana Hejbala.
Internacionalne starokatoličke institucije
Internacionalni crkveni časopis
u.vonarx@sunrise.ch

Institucije koje djeluju pod okriljem Utrehtske unije:

Internacionalni kongres starokatolika
Internacionalna starokatolička teološka konferencija
Internacionalna starokatolička mladež
Internacionalni forum laika starokatolika (www.8ung.at/laienforum)
Internacionalni skup starokatoličkih diakonija i misija IAKDM koja je nastala 1998. Brine o razvoju i financiranju različitih humanitarnih projekata po cijelom svijetu.
Internacionalni skup starokatoličkih diakonija i misija IAKDM koja je nastala 1998. Brine o razvoju i financiranju različitih humanitarnih projekata po cijelom svijetu.
Bilateralne međunarodne komisije
Anglikanske i Starokatoličke crkve koja je počela sa radom 1998. Godine. Sa anglikanske strane u odboru su Rt Revd Jonathan Gledhill, Bischop of Lichfield,Bischop’s House i sa strane Utrechtske unije Prof.Dr. Angela Berlis.
Ortodoksne i Starokatoličke crkve koja je počela sa radom 2003. godine.sa strane Ortodoksne crkve u odboru su Metropolit Dr. Michael(Staikos) Grčka Ortodoksna crkva, a sa strane Starokatoličke crkve Biskup Joachim Vobbe
Rimokatoličke crkve i Starokatoličke crkve koja je počela sa radom 2003. godine. Sjednice i razgovori objedinjeni su u knjizi.